Gwisg ysgol

Gwisg Ysgol

Mae Ysgol y Dderwen wedi ymrwymo i gynorthwyo teuluoedd ar bob achlysur. 

 

‘Rydym yn cynnig cynllun Gwisg ysgol “bron yn newydd” gydol y flwyddyn. Yn ogystal, ‘rydym yn gallu cyfeirio rhieni at grantiau Llywodraeth Cymru i brynu hanfodion, talu am wersi cerddoriaeth a chefnogi tuag at gostau gwisg ysgol.  

Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â thalu am wisg ysgol, cysylltwch â ni!

Cynllun Gofal Ysgol y Dderwen-Cymorth i Rieni

Meithrin - Blwyddyn 2:

Blynyddoedd 3 - 6:

Cysylltwch â Ni