Ap YSGOL Y DDERWEN


'MySchoolApP'

Mae ap yr ysgol ar gael i bawb sy’n dymuno derbyn negeseuon; rhieni a theulu estynedig.

 

Camau i Lawrlwytho’r Ap:

 

Dilynwch y ddolen isod neu chwiliwch am “mySchoolapp” yn y siop app / siop android

Ysgrifennwch enw’r Ysgol “Ysgol y Dderwen” yn y blwch.

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i gofrestru.

Ar ôl agor yr ap, ewch i’r ddewislen, gosodiadau a dewis grwpiau hysbysu er mwyn dewis y blynyddoedd i chi dderbyn y negeseuon.

Ar “osodiadau (notification) ” eich ffôn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi dewis “Caniatáu hysbysiadau” (Allow Notifications) .

Cysylltwch â Ni